TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~76% done).

Requirements:

Requirements

För att börja arbeta med PHP, och senare MySQL, kan man installera det på sin egna dator och därmed testa sin kod lättare. Ett annat sätt är att betala för ett webbhotell med stöd för PHP och MySQL, men det är mycket lättare - speciellt i början - att köra lokalt på sin egna dator. Nu för tiden är det inte alls lika komplicerat att installera det lokalt som det har varit förut, och följer du dessa artiklar bör det inte ta dig mer än mellan 10 och 20 minuter.

Denna guide utgår ifrån att du använder operativsystemet Microsoft Windows. Om du använder ett annat operativsystem så är de programmeringsrelaterade artiklarna såklart användbara, medan du inte kan följa de om själva installationen av PHP. Läs vidare för att lära dig hur du gör.

If you're on the lookout for an alternative to PHP, consider giving ASP.NET MVC a try. The Razor syntax is a lot like the PHP syntax, but with a C# twist. Try checking out this Razor syntax cheat sheet.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!